Mária Ritomská: Nový úrad so štátnou podporou

Inštitút ochrany ústavných práv (ďalej len „IOÚP“) ako mimovládna organizácia bol registrovaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 23. júna 2016.  V súlade so Stanovami IOÚP je naším cieľom  analyzovať, monitorovať a dokumentovať pracovno-právnu legislatívu u zamestnávateľov za účelom naplnenia ústavných práv. Oblasť monitorovania a hodnotenia je mimoriadne dôležitá a je nevyhnutné, aby systém monitorovania poskytoval adekvátnu spätnú väzbu v nadväznosti na plnenie našich cieľov aktualizovaných v Stanovách IOÚP. Zhromažďovanie informácií a ich možnosti riešenia tak, ako nám to umožňuje súčasný systém nastavenia politiky má veľký význam pre informáciu a zvyšovanie právneho vedomia širokej verejnosti.Naša práca je zvlášť adresovaná trpiacim a prenasledovaným občanom na pracoviskách, ktorí si odvážne a statočne bránia svoje práva. Základom a motiváciou  našho vzniku bolo, že počas volebného obdobia sa nám nahromadila poslanecká agenda pomoci občanom, ktorú ani za 4 volebné  roky nebolo možné dokončiť. Úspechom je, že našu činnosť začíname propagovať okrem facebooku, blogu sme ale aj pomocou elektronického časopisu www.moobbing-bossing.eu

Pozor, upozorňujeme Vás, ctených občanov, že naše denné spravodajstvo sťažujú hackeri na facebooku. Ale aspoň vieme, že naša činnosť existuje pod prísnym dohľadom. IOÚP je inštitúcia, ktorá pomáha občanom bez nároku na honorár. Možno si poviete, že dnes nerobí nikto nič zadarmo. To máte pravdu. Už T.G. Masaryk povedal: Práca je to, čo sa nikomu nechce robiť. A poďme sa pozrieť, čo sa v našom štáte nechce robiť nikomu. Po skončení minulého volebného obdobia (2016) sa na nás neprestali obracať zamestnanci štátneho, verejného sektora, súkromných spoločností a žiadali pomoc pri riešení svojich ústavných práv, ktoré chránia prácu a pracovné podmienky. Naším cieľom je ďalej pokračovať v našej práci, ako sa aplikuje pracovno-právna legislatíva.

Všeobecne je známe, že nikto zo zamestnancov nechce chodiť do zamestnania s pocitom strachu z nadriadeného alebo z možnej finančnej straty bez svojho pričinenia len preto, že sa niekomu znepáčil. Ak Vám niekto berie Vašu prácu, určite sa budete brániť. Každý z Vás, občanov, chce dokázať svoju pravdu na súde, lebo ho sem posielajú štátne inštitúcie. Požiadali sme o spoluprácu Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a zisťovali, koľko žalobných návrhov podali naši občania, ak u nich došlo na pracovisku k nerovnakému zaobchádzaniu a koľkým občanom už pomohli. Mladý zamestnanec M. C. sľúbil, že nám pošle všetky prípady vo veci antidiskriminačných žalôb. Čas plynul a nedostali sme ani jednu žalobu. Preto sme znovu prišli urgovať našu požiadavku. Nie je problém, to zariadim. A zase sme ostali pri sľuboch štátneho úradu. Ako druhú štátnu inštitúciu, ktorá pomáha občanom, sme oslovili Verejného  ochrancu  práv. Tu nám oznámili, že nová Verejná ochrankyňa práv nastupuje dňa 1. apríla 2017. Počkali sme si na výmenu Verejnej ochrankyne práv a zašli sme za novou Verejnou ochrankyňou práva pani Máriou Patákyovou. Jej akčné vystúpenia na Výbore pre ľudské práva a národnostné menšiny Slovenskej republiky sľubovali pomoc občanom. Ale bolo to len "divadlo" pre novinárov. Mladá slečna asistentka nás informovala, že nemajú kompetencia riešiť  mobbing, bossing, či stalking. Zatiaľ sa aj tento štátny úrad drží hesla:  Nie je také dôležité pracovať, ako informovať iných o tom, že pracujeme.

Odvážny občan z Čadce nám oznámil, že v snahe dovolať sa svojich práv požiadal o pomoc Inšpektorát práce Žilina. Ale nakoľko ho neriešili, oslovil aj Inšpektorát práce Bratislava. Boli sme zistiť príčinu, prečo sa občan nemôže dovolať svojich práv. Na pracovnoprávne problémy máme len jeden deň v týždni,- oznámil nám pracovník na vrátnici. Prišli sme v určený deň. Inšpektor práce J. Ď. nás v závere odkázal na kompetenciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vybrali sme sa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, za expertom pánom Mačuhom. Je už na dôchodku, a tak ako pracujúci dôchodca nebude mať problém odpovedať na podnety, ktoré registrujeme od našich občanov aj my v IOÚP. A nemal. Potvrdil nám len to, čo zákon umožňuje. Na podnet zamestnankyne v Detskom domove Holíč sme monitorovali prípad prepustených zamestnancov v Detskom domove Holíč. Každý tu mal dosiaľ strach poukázať na zlé hospodárenie vedúcej. A tak sme požiadali  o stretnutie. A postup vedúcej bol rovnaký, ako v iných prípadoch, kde požiadame zamestnávateľa o stretnutie. Zrazu pani vedúca ochorela. A znovu sme zašli na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Až sme sa dostali k pánu Šulekovi, ktorý bol poverený situáciu v tomto detskom domove riešiť. Dajme si otázky: Ak sa v detskom domove  prepúšťajú vychovávatelia, komu to vyhovuje? Aký to má dopad na celkový vývoj mladých ľudí?

Jeden z Vás odvážnych občanov nám poslal prípad mobbingu na Bratislavskom magistráte. "Som rada, že som z magistrátu preč a nikdy by som sa tam už nechcela vrátiť,“ povedala pre noviny bývalá pracovníčka finančného oddelenia magistrátu  Katarína Petrusová. „Zažila som tam desať mesiacov tvrdej šikany, ale odolávala som a snažila som sa pracovať ešte pozornejšie, aby ma nevedeli na ničom nachytať,“ dodala. S magistrátom sa dnes súdi. Pani Petrusová aj keď som jej napísala žalobu a vysvetlila, že tu ide o mobbing, tak veľmi sa bála povedať pravdu a správne pomenovať to, čo sa deje na slovenských pracoviskách za posledných 27 rokov budovania našej demokracie.Tento pojem, kde jedného zamestnanca ponižujú, sabotujú jeho prácu až kým to sám nevzdá treba riadne pomenovať a zviditeľniť. Je evidentne známe, že ostatní zamestnanci sa pozerajú alebo počúvajú. Lebo majú strach, aby sa aj oni nestali obete mobbingu.

Článok o mobbingu na Bratislavskom magistráte zviditeľňujeme, lebo obete mobbingu máme aj my v našej registrácii. "Počet ľudí, ktorí pre šikanu alebo pre zlé ľudské vzťahy odišli z bratislavského magistrátu, sa dá rátať na desiatky", povedal bývalý poradca primátora Michal Feik. Teraz pôsobí ako hovorca ministerstva pôdohospodárstva. "Išlo najmä o odborníkov, ktorých nenahradili. A potom sa nemôžeme čudovať, že meškajú jednotlivé projekty ako napríklad Starý most, rekonštrukcie ciest, súťaž na verejné osvetlenie, parkovacia politika a ďalšie,“ povedal Feik. O šikane na magistráte sa ľudia rozhovorili potom, ako ju opísala bývalá referentka magistrátu Zuzana Aufrichtová. Aj ona musela odísť potom,, ako upozornila na utajovanie auditu o parkovaní, v ktorom zamestnanci našli chyby.  Aufrichtová sa sťažovala na to, že jej niekto hýbal s odpracovanými hodinami tak, aby mala nedostatočnú dochádzku. Znamenalo by to vážne porušenie pracovnej disciplíny. Zároveň sa Aufrichtová sťažovala na to, že magistrát zakázal zamestnancom komunikovať s mestskými poslancami. Mala to byť reakcia na to, že so svojou sťažnosťou na audit parkovacej politiky upozornila priamo primátora Nesrovnala.

Ako dôkaz, čo prežívajú a prežívali zamestnanci na Bratislavskom magistráte zverejňujeme: "Som jeden zo zamestnancov, ktorí sa pričinili o zásadný rozvoj oddelenia a zviditeľnenie hlavne v zahraničí. Som súčasne aj súkromný znalec, čo je hlavná príčina závisti vedenia ústavu........ Tak neviem čo mám robiť, veľmi ma ťaží situácia neoprávneného trestania a bezmocnosti uspieť racionálnymi argumentami. Vedeli by ste mi niečo poradiť? Veľmi pekne ďakujem a som s pozdravom."

IOÚP má skúsenosti aj s prácou advokátov, ktorých si zamestnávateľ platí v snahe vyhrať súdny spor s bývalým zamestnancom. Pri jednom právnom prípade zastupovania na súde sa nám zástupca žalovaného zamestnávateľa vyhrážal: "Chcem Vás a Vašu klientku touto cestou osloviť s návrhom na mimosúdne rokovanie. Náš návrh sa týka vzdania sa časti nároku na náhradu trov v prípade, ak voči rozsudku nepodáte odvolanie na Krajský súd v Bratislave. Samozrejme záleží to na Vašom právnom posúdení celej veci a toho či považujete za vhodné podať odvolanie. Podľa môjho názoru krajský súd už uzavrel, že výpoveď je platná, pričom vrátil rozsudok na doplnenie dokazovania, ktoré bolo riadne vykonané. Z tohto dokazovania nevyplynuli také skutočnosti, ktoré by dali za pravdu Vášmu názoru o neplatnosti výpovede. Tento návrh Vám zasielame z dôvodu, že náklady na celé konanie považujeme za vysoké a v prípade ďalšieho konania budú Vašej klientke len zbytočne narastať. V prílohe som vyčíslil trovy právneho zastúpenia, ktoré zašlem aj na okresný súd. V prípade Vášho neúspechu v odvolacom konaní narastú tieto náklady o ďalších cca 1.000,- EUR. V prípade záujmu Vašej klientke o rokovanie mi dajte, prosím, vedieť."

Strach obetí mobbingu je veľký. Je veľký aj keď sa rozhodnú svoje právo uplatniť na súde. Ako aj v uvedenom prípade. Po tomto ozname mladého advokáta aj naša obeť mobbingu oslovila svojho advokáta a náš IOÚP jej želá veľa úspechov dokázať na súde svoje právo.

IOÚP v súlade s Ústavou SR a ústavnými právami dokumentuje ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania a diskriminácii v zamestnaní u každého zamestnávateľa. Už od roku 2012 sledujeme prípad zamestnancov Ústavu pamäti národa. Markantný prípad vyšiel najavo v októbri 2016 , kedy napísalo až 44 zamestnancov Ústavu pamäti národa na Výbor Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny a požiadali o pomoc pri ochrane pred prepustením. Vzhľadom k tomu a v snahe pomôcť občanom som ako predsedkyňa IOÚP na Výbore Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny vyslovila prítomným poslancom požiadavku, aby bola pri tomto výbore zriadená Komisia proti násiliu, ktorú som sa snažila zriadiť už v minulom volebnom období. Ale nebola politická vôľa pomôcť občanom.

Pána predsedu Ústavu pamäti národa sme oslovili o spoluprácu a o pomoc pri udelení in memoriam pani Eleonóry Witkovskej, ktorá sa odvážne postavila proti zlému hospodáreniu na pracovisku ešte počas socializmu, za čo bola prepustená. Prípad som riešila v minulom volebnom období. Ako vieme, všetko v našom štáte závisí na občanovi, a tak aj pani Witkovská musela svoju rehabilitáciu tvrdo urgovať. A čo je na Slovensku zvykom. Nedožila sa svojej rehabilitácie. Nebudeme hodnotiť, kde sa stala chyba, to nie je naším cieľom. V našom výskume sme sa zamerali na cieľ, keď občan musí riešiť všetko sám.  A prípad p. Witkovskej je toho reálnym príkladom. Preto je našou prvou občiankou, ktorej v mene Inštitútu ochrany ústavných práv udeľujeme za svoju odvahu a nebojácnosť in memoriam.

"Po zaslaní odvolania na Krajský súd v Trenčíne koncom júna 2016 (pretože naplnili dvojmesačnú lehotu, počas ktorej má byť poslaný rozsudok) som dvakrát vyzval predsedu krajského súdu v Trenčíne JUDr. Mandáka (v septembri 2016 a naposledy teraz, začiatkom januára 2017), aby spolu so senátom konali v mojej veci a rozhodli o mojom odvolaní sa. Doteraz tak neurobili. A podľa môjho právnika z CPP pána Jaška vraj ani nemajú zákonom stanovenú lehotu, dokedy musia o danom odvolaní rozhodnúť. Takže som v podstate v pasci, neumožňujú mi robiť ďalšie kroky (podanie na Ústavný súd, Európsky súd pre ľudské práva)."

Vyberáme z listu slovenskej občianky, ktorá odišla do azylu v EÚ: "Dnes rezort spravodlivosti potrebuje reštrukturalizáciu a čistky. Prvá by bola vypoklonkovaná pre rozvrat štátnych inštitúcií, ktorými jej justičné gangy ruinujú zdravie, život a majetok občanov SR. Aby mala neobmedzenú moc nad ľudsko-právnymi inštitúciami SR, tak si znovu dosadzuje prostredníctvom MOST-HÍD svoju kamarátku, prodekanku pre legislatívu Právnickej univerzity UK Prof. JUDr. Máriu Patakyovú, PhD., za verenú ochrankyňu práv. 

Žiadna ombudsmanka, ktorú dostala do funkcie  doc. JUDr. Lucia Žitňanská, CSc. nedá návrh na jej odvolanie ani sa nebude pre jej neschopnosť organizovanú politickú kriminalitu sťažovať na ľudsko-právnych inštitúciach EÚ, OSN, WHO.... Nebude dávať návrhy na vyzliekanie  z talárov a uniforiem jej kamarátov a ani návrhy na vyhodenie extrémistov zo škôl a ďalších štátnych inštitúcií. Poslušne budú slúžiť mocichtivej politickej turistke, ktorá zneužíva maďarskú národnostnú menšinu a národnostnú politickú stranu pre jej choré ciele. Nestačí jej medzinárodná hanba s nomináciou politického trafikanta na európsky súd. Už pri prezentovaní kandidátov na Výbore pre ľudské práva a menšiny Národnej rade SR bol škandál. Politický obmbudsman slúži politikom, ktorí ho do funkcie dosadili. Dnes je potrebné za ochrancu ľudskch práv maťverejný konkurz, kde by sa mohol uchádzať každý občan SR. 

Za ombudsmanku ste mali kandidovať Vy pani doktorka, pretože ste odborníčkou na ľudsko-právnu agendu a sama zažívate štátnu perzekúciu. Preto ste empatická k obetiam tohto diktátorského režimu a snažíte sa im pomáhať. Ste človek, ktorý má úctu v spoločnosti. Také osobnosti národa potrebujú podporu štátu.

Ombudsman by mal byť pri návrhu koncepcie a realizície systémovej ochrany ľudských práv. Potrebuje mať právnymi normami zabezpečenú takú právomoc, aby sa mohol postaviť vládnej moci. Musí mať moc, aby vedel okamžite zastaviť svojvôľu politických justičných manžérok doc. JUDr. Luciu Žitňanskú, CSc., JUDr. Janu Bajánkovú, JUDr. Danielu Švecovú a ich kmotra kmotrov JUDr. Róberta Kaliňáka, ktorý zametá ešte aj s premiérom doc. JUDr. Róbertom Ficom, CSc..

Pani ombudsmanka JUDr. Jana Dubovcová, ktorá je bývalou sudkyňou a poslankyňou NR SR, je zavalená sťažnosťami. Ak je zavalená problémami občanov, tak ich musí riešiť a nájsť v tej kope sťažností, čo majú spoločné. Som presvedčená, že prevažná časť sťažností sa týkaorganizovaných justičných zločinov. Túto systémovú chybu justičných procesov mala prezentovať v médiách, Národnej rade SR, Europarlamente, OSN, WHO atď.. Jej úradníčka našej mame povedala, že následkom sporov so štátom, ľudia umierajú alebo končia na psychiatrii. Tak ak to vie, tak to mala riešiť a obracať sa cez médiá na občanov, aby im vysvetlila kde je problém aby ju vedeli pochopiť a následne podporiť. V médiách sa posledne vyjadrila, že babky majú spory. Ak babky majú spory a majú spory so štátom Slovenská republika, tak ich mala analyzovať a riešiť. Údajne na jednej z medzinárodných inštitúcií neuspela pretože jej povedali, aby to riešila doma. 

Čo sa dá riešiť v skorumpovanom diktátorkom štáte, kde politické mafie rozkrádajú štát?  Ľudské práva sa porušujú najmä rezortom spravodlivosti a vnútra a politické práva rezortom kultúry. Medializácia je prevencia a ochranou týraných obetí. Na informácie o týraných občanch štátom Slovenská republika je buď absolútne embargo alebo z obete Slovenská republiaka urobí vinníka a klamára. Ombudman pre ľudské práva musí riešiť problematiku koncepčne a systémovo a nie vytrhávaním selektívnych prípadov, ktorými stavia občanov proti sebe. Majorita národa sa prirodzne búri, ak sa uprednosťujú menšiny a ona sama živorí. Preto je nevyhnutné aby ombudsman dával podnety na vyzliekanie členov  justičných gangov z talárov, policajných gangov z uniforiem a vyhodením manažérov verejnoprávnej RTVS a ďalších štátnych médií za nepravdivú propagandu a cenzúru. Štát musí pomôcť občanom, pretože v takýchto kauzách občan verzus štát SR sa rozpadajú rodiny a ohlasovatelia štátnych zločinov ostávajú sami, často v beznádeji a depresiách. 

Na záver Vás, pani doktorka nezáväzne prosím, ak mi môže  Vaša inštitúcia pomôcť zorientovať sa v tom, ako mám podať trestné oznámenie na doc. JUDr. Žitňanskú, CSc., JUDr. Róbert Kaliňáka, JUDr. Miroslava Lajčáka a Mgr. Mareka Maďariča za zneužívanie funkcie verejného činiteľa a napomáhaniu medzinárodnej štátnej kriminalite a lynčovaniu spotrebiteľov."        

Ďalšie informácie o našej činnosti prinesieme v druhej časti správy.


Kontakt

Inštitút ochrany ústavných práv
Hlavná 50, 831 01 Bratislava
0910 953 587
IČO 50366874
Číslo bankovního účtu: SK8365000000000020560144

Mobbing - bossing