Vážení a milí čitatelia!

Elektronický časopis „Mobbing - bossing“ je odborný časopis, ktorý bude vychádzať dva razy do roka, bude prinášať aktuálne články týkajúce sa  problematiky pracovnoprávnych vzťahov, medziľudských vzťahov, vzťahovej sociálnoprávnej patológie. Vytvára priestor zvyšovať povedomie o mobbingu a zlepšovať pozitívne postoje k mobbingu u zamestnávateľov, zamestnancov a samostatne podnikajúcich fyzických osôb.

Kladie si za cieľ uvedomiť si hodnotu života a zdravia, rešpektovať svoju zodpovednosť za ochranu svojho života a zdravia i života a zdravia svojich spolupracovníkov, ktorá je neoddeliteľnou osobnou zodpovednosťou každého zamestnanca, najmä vedúceho zamestnanca, ktorú nemožno preniesť (delegovať) na nikoho iného. 

Poslaním e-časopisu "Mobbing - bossing" je prinášať články z odbornej a vedeckej činnosti alebo priamo z praxe. Časopis vytvára a bude vytvárať  priestor aj študentom v príslušných odborných témach. Vydavateľ: Inštitút ochrany ústavných práv.

Elektronickému časopisu "Mobbing - bossing" bolo pridelené ISSN 2585 - 724X.

(max. 5MB)
Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov zadaných do formulára na účely reakcie prevádzkovateľa webu na odoslanú správu.

Zvýraznené položky sú povinné.


Kontakt

Inštitút ochrany ústavných práv
Hlavná 50, 831 01 Bratislava
0910 953 587
IČO 50366874
Číslo bankovního účtu: SK8365000000000020560144

Mobbing - bossing