Redakčná rada

JUDr. Mária Ritomská

Juraj Chlebík

Ing. Katarína Smolková


Kontakt

Inštitút ochrany ústavných práv
Hlavná 50, 831 01 Bratislava
0910 953 587
IČO 50366874

Mobbing - bossing